Etapes i Repertori

El Premi constarà d'una Prova Eliminatòria, una Prova Semifinal i una Prova Final, totes elles obertes al públic.

Etapa 1

 • Duració:

  El repertori d'esta prova tindrà una duració d'entre 15 i 20 minuts.

 • Consistirà:

  • - Un Preludi i Fuga del "Clavecí Ben Temperat" de J.S. Bach o una Sonata de D. Scarlatti o Padre Soler.
  • - Un Estudi de virtuosisme.
  • - Una o diverses obres de lliure elecció
 • SELECCIONATS:

  Accediran un màxim de 18 concursants a la Semifinal.

Etapa 2

 • Duració:

  El repertori d'esta prova tindrà una duració d'entre 25 i 30 minuts.

 • Consistirà:

  • - Una Sonata completa de Haydn, Mozart o Beethoven
  • - Una o diverses obres de lliure elecció
 • Seleccionats:

  Accediran un màxim de 4 concursants a la Prova Final.

Etapa 3

 • Duració:

  Recital de una duracióni de entre 35 y 45 minutos.

 • Consistirá:

  • Recital d'una duració d'entre 35 i 45 minuts, compost per obres completes de lliure elecció i estils i èpoques diferents.
 • Seleccionats:

  Podran rebre el 1er, 2º, 3er i 4º premi.

Important

Els concursants actuaran en les diferents Proves del Premi per orde alfabètic, partint de la lletra que s'extraga en el sorteig que tindrà lloc durant l'Acte d'Obertura el dia 24 d'abril del 2011, a les 19:30 hores en l'Auditori Antonio Cabeza de Paterna. Els concursants hauran d'estar presents. Este orde podrà ser modificat per força major si així ho justificara el candidat i ho aprovara la Direcció.

No s'acceptarà la interpretació de la mateixa obra en les diferents proves.

Totes les obres s'interpretaran de memòria.

A partir del 31 de març no es podran fer canvis en el programa.

El jurat:
podrà interrompre l'actuació del concursant que supere el temps màxim estipulat per a cada una de les proves.
L'organització:
posarà a disposició dels concursants pianos d'estudi per a assajos durant els dies de celebració del Premi.
Els concursants:
que desitgen provar el piano on realitzaran les proves del Premi, podran fer-ho el dia 24 d'abril del 2011 a partir de les 10:00 h.
La direcció:
es reserva el dret d'autoritzar la gravació i retransmissió de les proves del Premi, sense que per això els concursants puguen pretendre cap honorari, ni posar-los veto.

Per a optar al PREMI ESPECIAL a la millor interpretació de Música Espanyola, els concursants hauran d'interpretar, almenys, una peça d'un compositor espanyol en qualsevol de les diferents fases del Premi.